KIGEiT objęła patronatem tegoroczne VII Digital Money & Blockchain Forum, które odbędzie się 21 maja 2020 r. w godzinach 9:30 – 17:30 na platformie webinarowej. Za przyczyną blockchaina 11 lat temu świat finansów i technologii wkroczył w nową erę. Polscy programiści i młodzi przedsiębiorcy szybko i z odwagą weszli w ten, nowy świat a nasz kraj stał się jednym z kilku najbardziej zaawansowanych na świecie pod tym względem.

W  trakcie Forum poruszone zostaną  m.in. następujące tematy:

  • Skutki dyrektywy PSD2  i sukcesy w budowaniu krajowych centrów innowacji
  • Wpływ pandemii na trendy technologiczne
  • Blockchain w medycynie – wyzwanie czy szansa?
  • Człowiek vs bezpieczeństwo w świecie blockchain
  • Pieniądz cyfrowy banków centralnych, korporacji i banków oraz społeczeństwa
  • Zastosowanie technologii blockchain do zabezpieczania transakcji w systemach administracji publicznej
  • Kantory e-handlu w trybie prywatnym, poniżej progu AML – zdecentralizowane oraz scentralizowane
  • Blockchain – trendy regulacyjne w nowej dekadzie
  • Nowy model gromadzenia dowodów cyfrowych z zagranicy przez organy ścigania w perspektywie funkcjonowania platform do obsługi walut wirtualnych

Tym razem Forum odbędzie się w postaci wideokonferencji. Obowiązują rabaty dla określonych grup słuchaczy – członków PIIT, PSB,  IGBiNT, PTI,  KIGEiT, administracji centralnej, samorządowej, uczelni i jednostek naukowych. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Na konferencję można się zgłosić <tutaj>.

Współorganizatorzy Forum: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o  Uczelnia Łazarskiego.

Patroni Honorowi: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Partnerzy: Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii, Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Patroni medialni: BitHub, Comparic, Fintek