Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX:

Alert RAPEX: 

Numer sprawy: A12/00627/20

Category Electrical appliances and equipment

Type of alert Products with serious risks

Product user Consumer

Product Mains extension lead

Brand