Po telekonferencji, która odbyła się w tym tygodniu na poziomie organizacji członkowskich zrzeszonych w DigitalEurope (nasza Izba jest członkiem tej organizacji), został opracowany dokument zawierający wstępne ustalenia i rekomendacje dotyczące wpływu koronawirusa na branżę ICT.

Dokument ten (w języku angielskim) został już przekazany Przewodniczącemu Rady Europejskiej (Charles Michel), Przewodniczącej Komisji Europejskiej (Ursula von der Leyen) oraz Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego (David-Maria Sassoli). Zapraszamy też do zapoznania się z opracowanym w DigitalEurope zestawieniem wszystkich działań, które podjęła Unia Europejska w związku z epidemią, oraz zestawienie działań z poszczególnych krajów.