Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX:

Alert RAPEX: 

Numer sprawy: A11/00007/20

Category Electrical appliances and equipment

Type of alert

Product user Consumer

Product USB charger

Brand ATX