Miło nam poinformować, że w  dniu 1 października 2019 roku zostały przyjęte w poczet członków naszej Izby firmy:


ECO HARPOON – RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Firma zajmuje się zbieraniem, transportem i przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii wraz z odzyskiem metali szlachetnych i pierwiastków ziem rzadkich. Firma została założona w 2015 roku i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000577215.  Siedziba firmy znajduje się w Cząstkowie Mazowieckim, 20 km od Warszawy, a jej Prezesem jest Pan Jacek Kolanko.


MIS² SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Firma specjalizuje się w projektowaniu, tworzeniu i dostarczaniu nowoczesnych systemów do podnoszenia efektywności działania firmy, wykorzystujących model prywatnej i publicznej chmury obliczeniowej. Firma została założona w 2017 roku i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000687301.  Siedziba firmy znajduje się w Wrocławiu, a jej Prezesem jest Pani Monika Andrzejewska.