Z Ministerstwa Energii KIGEiT otrzymała zaproszenie do udziału w organizowanym przez AGH bezpłatnym seminarium pt. „Narzędzia teleinformatyczne wpierające rozwój klastrów energii„, które odbędzie się 10 października br w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w budynku C17 w sali 1.19/1.20, ul. Kawiory 21.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizator prosi o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.