NASK zaprasza do udziału w Europejskim Miesiącu Cyberbezpieczeństwa, który rozpocznie się już w październiku. KIGEiT współpracuje z NASK przy kick-off event ECSM, który odbędzie się 30 września 2019 roku. Wiceprezes KIGEiT dr inż. Jarosław Tworóg weźmie udział w debacie pt. Rewolucja cyfrowa – jakich kompetencji nam potrzeba?”. Już teraz wspólnie z NASK serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

W przypadku zainteresowania prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w tym wydarzeniu, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Organizatora: ecsm@nask.pl, ponieważ sala posiada ograniczoną ilość miejsc.

Jednocześnie NASK zaprasza również do dołączenia do kampanii Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (ECSM). ECSM to ogólnoeuropejska kampania, którą organizuje ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. Przez cały październik we wszystkich krajach członkowskich odbywają się wydarzenia, które podnoszą świadomość na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii. W 2018 r. do kampanii zgłosiło się 35 krajów, a w sumie zorganizowano 567 inicjatyw!

Jak można dołączyć?

Wystarczy zorganizować wydarzenie bądź inicjatywę dotyczącą cyberbezpieczeństwa, cyberhigieny albo nowoczesnych technologii. W celu zgłoszenia istniejącego jak i planowanego wydarzenia należy je zgłosić na stronie internetowej Organizatora. Zgłoszone wydarzenia zostaną zarejestrowane zarówno na polskiej, jak i na europejskiej stronie internetowej kampanii ECSM. NASK zachęca też do wsparcia inicjatywy poprzez przekazywanie dalej informacji o Europejskim Miesiącu Cyberbezpieczeństwa. Więcej informacji o kampanii znajdą Państwo w prezentacji dostępnej w języku polskim.