Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) wspólnie z Polską Izbą Gospodarczą Elektrotechniki (PIGE), Związkiem Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting oraz Związkiem Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki (SHE) zapraszają na konferencję branżową „Sanacja rynku od złej jakości produktów elektrotechnicznych i elektronicznych na terenie RP i UE”, która odbędzie się 18 września 2019 roku w godz. 13:00 do 16:00 podczas Międzynarodowych Targów ENERGETAB 2019 w Hotelu Dębowiec (Sala Lazurytowa) – Bielsko Biała. Podczas konferencji przedstawimy wyniki badań produktów elektrotechnicznych i elektronicznych, podejmowanych działaniach naprawczych, informacje o prawodawstwie oraz współpracy w tym zakresie między KIGEiT, PIGEPol-Lighting, SHE.

Główne tematy wystąpień to:

  • Monitorowanie rynku aparatów elektrycznych niskiego napięcia w Polsce – działania SPAE w ramach europejskiej inicjatywy MSSI Electrical” – Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

  • Działania kontrolne w zakresie przewodów elektroinstalacyjnych YDYp” –  Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki (PIGE).

  •  „Program monitorowania jakości produktów oświetleniowych – Lampy LED, oprawy LED >25 W – wyniki badań, postępowania przez organem nadzoru UOKIK, UKE, współpraca z rynkiem hurtowym i WOH” – Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting„.

  • Dystrybucja elektrotechniki w XXI wieku” – Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki (SHE).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia (Imię i Nazwisko, adres e-mail) do dnia 15 września 2019 roku do godz. 16:00 na adres: konferencja_4izb@kigeit.org.pl.


PATRON MEDIALNY KONFERENCJI