KIGEIT, PIGE i Pol-Lighting – trzy organizacje branżowe spotkały się, aby porozmawiać na temat bezpieczeństwa produktów infrastruktury elektrotechnicznej.

Dnia 10 października w Warszawie odbyło się spotkanie trzech organizacji branżowych: Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (sekcja SPAE), Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki oraz Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-Lighting.

Tematem przewodnim spotkania była polityka organizacji branżowych dotyczącej bezpieczeństwa produktów z branży elektrotechnicznej.

Niezależnie od różnic programowych oraz podziału na branże organizacje podejmują działania informujące i zabezpieczające rynek przed produktami, które potencjalnie nie spełniają wymagań, a znajdują się w obrocie handlowym.

Podczas spotknaia ustalono spójną politykę komunikacyjną trzech izb, która ma przybliżyć konsumentom zarówno zagrożenia jakie niosą ze sobą takie produkty, jak i kary jakie można ponieść za ich wprowadzanie na rynek.