Właśnie zakończyły się Międzynarodowe Targi ENEGRETAB 2017, w których uczestniczyli wszyscy członkowie Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT):

  • ABB Sp. z o.o.
  • Dehn Polska Sp. z o.o.
  • ETI Polam
  • Eaton Electric Sp. z o.o.
  • Hager Polo sp. z o.o.
  • Legrand Polska Sp. z o.o.
  • Schneider Electric Polska sp. z o.o.
  • Siemens Sp. z o.o.

Tegoroczne targi były szczególnie ważne dla członków SPAE, którzy postanowili wspólnie zakomunikować branży elektrotechnicznej, jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa produktów stosowanych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia.

Sekcja zaimplementowała na terenie Polski europejską inicjatywę MSSI ELECTRICAL (Market Surveillance Support Initiative). Inicjatywa ta zrzesza europejskich wytwórców produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, organizacje branżowe oraz akredytowane organy oceny zgodności. W ramach podjętej współpracy, podmioty te monitorują rynek w obszarze produktów i systemów oraz podejmują stosowne działania poprzez informowanie właściwych organów nadzoru rynku o produktach, do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z normami i wymaganiami. Sekcja wspiera także akcje informacyjne i edukacyjne na temat bezpieczeństwa produktów z omawianego zakresu.

Wszystkie działania podejmowane w ramach inicjatywy podejmowane są w jednym celu, aby zwiększyć bezpieczeństwo produktów, a co za tym idzie klientów, za które producenci sprzętu elektroinstalacyjnego czują się odpowiedzialni.
Stoiska firm członkowskich SPAE połączyło więc w tym roku wspólne hasło „Łączy nas bezpieczeństwo” pod patronatem KIGEiT i MSSI ELECTRICAL. Hasło to było obecne przy każdym stoliku na stoiskach członków SPAE, przy kawie i rozmowach, nawet na serwetkach stworzonych specjalnie do promocji całej akcji.
Niezmiernie satysfakcjonujący jest fakt, że akcja została zauważona zarówno przez odwiedzających, jak również przez media. Informacje o akcji i inicjatywie członków SPAE ukazały się na wielu portalach branżowych.