W dniach 1-3 czerwca 2017 roku w Krakowie odbyła się 62. Konwencji UE Hurtowni Elektrycznych, w której uczestniczyła Magdalena Malewska – Sekretarz Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej KIGEiT (SPAE). Podczas spotkania i w ramach prezentacji przedstawiciela CECAPI Deny Sturtewagen (Członek JWG MSSI, Prezes CECAPI) nastąpiło krótkie wystąpienie Magdy Malewskiej (Sekretarz SPAE KIGEiT) prezentujące działania SPAE i inicjatywę MSSI w Polsce.
Prezentację można znaleźć <tutaj>

foto: p. Magdalena Malewska podczas prezentacji na Konwencji

Konwencje odwiedziło ponad 280 uczestników reprezentujących 26 krajów, ponad 150 firm i organizacji. Była to okazja do spotkania się z głównymi graczami europejskiego rynku elektrycznego w jednym miejscu oraz do wymiany opinii na temat sytuacji rynkowej i możliwościach jego rozwoju.

Zdjęcia z Konwencji są dostępne tutaj: <tutaj>