Izba wysłała w dniu 30 września 2020 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowisko dotyczące wdrożenia najnowszych dyrektyw UE w zakresie prawa autorskiego (tzw. dyrektywy DSM i dyrektywy SatCab)Konsultacje społeczne Ustawy ogłoszono dn. 30.07.2020 r. poprzez umieszczenie projektu na stronach Ministerstwa (MKDiN) oraz przesłanie zaproszeń do konsultacji. 

Stanowisko zostało wypracowane w ramach Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej KIGEiT (SOWI).