Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej KIGEiT (SPAE)

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE) powstała 7 stycznia 2016 roku. Sekcję założyło 6 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są pomioty prowadzące działalność badawczą, rozwojową, produkcyjną (w tym firmy z grupy kapitałowej), usługową, normalizacyjną lub certyfikacyjną w zakresie aparatury elektrycznej.

Szczegółowe informacje na temat sekcji znajda Państwo tutaj >>>>>

Do podstawowych zadań SPAE należy:

 • proponowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu identyfikowanie i eliminowanie niebezpiecznych lub niezgodnych z normami i przepisami prawa produktów i systemów z zakresu aparatury elektrycznej, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, towarów, mienia lub gospodarki krajowej, a także dla środowiska. Współpraca z właściwymi organami w ramach tych inicjatyw,
 • wspieranie oraz implementowanie na terenie Polski wybranych europejskich inicjatyw, co do których istnieje konsensus członków sekcji; jedną z takich inicjatyw jest Market Surveillance Support Initiative (MSSI),
 • reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej, jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej,
 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Główne zagadnienia, którymi zajmuje się SPAE:

 • monitorowanie rynku w obszarze produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia,
 • badanie zgodności produktów i systemów, do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa i branżowymi normami technicznymi,
 • informowanie właściwych organów nadzoru rynku i uczestników rynku o produktach, co do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności, jak też podejmowanie współpracy z tymi organami w ramach prowadzonych przez nie postępowań,
 • zwalczanie obrotu rynkowego produktami niebezpiecznymi lub niezgodnymi,
 • współdziałanie w obszarze regulacji i wdrażania obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania, sprzedaży, stosowania i dystrybucji rozpatrywanych produktów i systemów.

Do głównych problemów z jakimi spotykają się firmy z tej branży zaliczono:

 • obecność na rynku detalicznym, hurtowym, internetowym oraz projektowym aparatów z zakresu: ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej, aparatury zabezpieczającej, kontrolnej i sterującej, które nie spełniają wymogów technicznych i deklarowanych parametrów definiujących,
 • wypieranie z rynku produktów bezpiecznych i pełnowartościowych poprzez nieuczciwą konkurencję,
 • rozproszenie inicjatyw w tym zakresie,
 • zastosowanie produktów nienormatywnych niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia i mienia użytkowników.

Celem SPAE jest koordynacja i wsparcie podmiotów działających na rynku elektrotechnicznym w celu:

 • współtworzenia i wdrażania obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania, sprzedaży, stosowania i dystrybucji produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia,
 • przestrzegania obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania,  sprzedaży. stosowania i dystrybucji produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia,
 • monitorowania rynku w obszarze produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, w zakresie bezpieczeństwa  użytkowania tych produktów i systemów (dla osób, towarów, mienia, gospodarki krajowej i środowiska) oraz ich zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i branżowymi normami technicznymi,
 • zwalczania obrotu rynkowego produktami niebezpiecznymi lub niezgodnymi,
 • współdziałania na szczeblu ogólnopolskim i  ogólnoeuropejskim oraz udzielanie wsparcia organom nadzoru rynku w zakresie wykonywania ich zadań,
 • zachęcania swoich członków, do uczestnictwa w działaniach Sekcji.

Do podstawowych zadań SPAE należy wspieranie oraz implementowanie na terenie Polski wybranych europejskich inicjatyw. Jedną z nich jest MSSI ELECTRICAL (Market Surveillance Support Initiative). Inicjatywa ta zrzesza europejskich wytwórców produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, organizacje branżowe oraz akredytowane organy oceny zgodności. W ramach podjętej współpracy, podmioty te wspierają lokalne organy w zakresie monitorowania rynku w obszarze produktów i systemów oraz podejmują stosowne działania poprzez informowanie właściwych organów nadzoru rynku o produktach, do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z normami i wymaganiami. Sekcja inicjuje także działania informacyjne oraz edukacyjne.

Co to jest MSSI (Market Surveillance Support Initiative)?

Co to jest MSSI (Market Surveillance Support Initiative)?

Wytwórcy produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, zlokalizowani w Europe oraz ich ogólnoeuropejskie (CECAPI) i krajowe organizacje branżowe, a także akredytowane europejskie organy oceny zgodności postanowiły połączyć siły, aby działać proaktywnie celem monitorowania rynku w obszarze ww. produktów i systemów.  Podmioty te podejmą stosowne działania poprzez informowanie właściwych organów nadzoru rynku o produktach, co, do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z normami i wymaganiami, jak też podejmą współpracę z tymi organami w ramach prowadzonych przez nie postępowań. Działania te mają na celu pomóc lokalnym władzom w każdym europejskim kraju oraz asygnowanym organom do nadzoru i monitorowania rynku, w zapewnieniu:

bezpieczeństwa klientom oraz

uczciwej konkurencji.

Obecni uczestnicy inicjatywy na rynku europejskim, to:

 • 7 aktywnie zaangażowanych firm: ABB, Benedict, Eaton, Hager, Legrand, Siemens, Schneider Electric, które zapraszają również innych uczestników rynku do przyłączenia się do ww. inicjatywy,
 • ogólnoeuropejskie i krajowe organizacje branżowe (między innymi Gimelec, ZVEI, AFME, GAMBICA, BEAMA, ANIE),
 • akredytowane europejskie organy oceny zgodności (między innymi LCIE Bureau Veritas, VDE, AENOR, UL).
 • Inicjatywa jest aktywnie wdrażana we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, a we Włoszech i w Polsce jest w fazie początkowej.
 • Oficjalny przedstawienie inicjatywy: 14.02.2016r na targach Light & Building w Niemczech.

Więcej informacji można znaleźć w Statucie MSSI <tutaj>. 

Aktualności SPAE

 • Ostrzeżenia RAPEX przed niebezpiecznymi produktami

  Przedstawiamy ostatnie ostrzeżenia, które ukazały się w systemie RAPEX nt. przedłużaczy sieciowych. Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  – A12/00167/21 w j. PL i EN) nt. przedłużacza sieciowego sprzedawanego
  Czytaj więcej
 • Alert RAPEX – A12/00169/21

  Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX: Alert RAPEX:  Numer sprawy: A12/00169/21 Category Electrical appliances and equipment Type of alert Products
  Czytaj więcej
 • Ostrzeżenia RAPEX przed niebezpiecznymi produktami

  Przedstawiamy ostatnie ostrzeżenie, które ukazało się w systemie RAPEX nt. przedłużacza sieciowego. Ostrzeżenie w systemie RAPEX  (Alert RAPEX  –A12/00077/21 w j. PL i EN) nt. listwy ochronnej sprzedawanej pod marką dpm. Powodem
  Czytaj więcej
 • KIGEiT zaprasza do udziału w e-szkoleniach Siemensa

  Zapraszamy na szkolenia on line organizowane przez Siemens – Członka KIGEiT. Tematyka spotkań on-line będzie poruszała kwestie techniczne. Sesje planowane są w każdy poniedziałek o godzinie 10:30
  Czytaj więcej

Bezpieczeństwo aparatów elektrycznych niskiego napięcia

  Decyzje urzędowe dot. niebezpiecznych produktów

  • Decyzja nr DNR-10/2017

   Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności. Numer decyzji:  DNR-10/2017 (decyzja) Data wydania decyzji:   2017-01-20 Sygnatura akt:   DNR-730-543( 18 )/16/KK Uczestnicy postępowania:   LEGRAND
   Czytaj więcej
  • Decyzja nr DNR-147/2016

   Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności. Numer decyzji:  DNR-147/2016 (decyzja) Data wydania decyzji:  2016-12-02 Sygnatura akt:  DNR-730-520( 14 )/16/KKA; DNR-730-535( 14 )/16/KKA; DNR-730-617(10)/16/KKA
   Czytaj więcej
  • Decyzja nr DNR-147/2016

   Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności. Numer decyzji: DNR-147/2016 (decyzja) Data wydania decyzji: 2016-12-02 Sygnatura akt: DNR-730-520(14)/16/KKA; DNR-730-535(14)/16/KKA; DNR-730-617(10)/16/KKA Uczestnicy postępowania: Ogranicznik przepięć model CCS01-B+C/4-275-50, EAN:
   Czytaj więcej
  • Decyzja nr DNR-124/2016

   Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności. Numer decyzji:  DNR-124/2016 (decyzja) Data wydania decyzji:  2016-10-17 Sygnatura akt:   DNR-730-518(11)/16/KBO Uczestnicy postępowania:   Niskonapięciowy ogranicznik przepięcia
   Czytaj więcej

  Władze Sekcji

  1. Marek Tabaka – Przewodniczący (EATON ELECTRIC)
  2. Wojciech Świątek – Wiceprzewodniczący (SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA)
  3. Jacek Lubecki – Członek Zarządu (HAGER POLO)

  CZŁONKOSTWO W SEKCJI PRODUCENTÓW APARATURY ELEKTRYCZNEJ KIGEiT

  Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.