Sekcja Energii i Paliw KIGEiT (SEiP)

Sekcja Energii i Paliw Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SEiP) powstała  10 lipca 2014 roku. Sekcję założyło 12 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną lub usługową na rynku energii elektrycznej, ciepła, paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz instrumentów pochodnych rynku energii. Do podstawowych zadań SEiP KIGEiT należy:

 • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania oraz wypracowania zasad funkcjonowania działalności na rynkach wymienionych powyżej.

 • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej.

 • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Aktualności SEiP

 • Witamy w SEiP nową firmę

  Informujemy, że kolejnym członkiem Sekcji Energii i Paliw została firma TP TELTECH sp. z o.o.
  Czytaj więcej
 • Prawybory do Rady Izby w SEiP

  Dnia 16 września 2015 r. w siedzibie KIGEiT odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków SEiP KIGEiT. Zgromadzenie przyjęło plan działań na najbliższy rok i ustaliło budżet
  Czytaj więcej
 • Witamy w SEiP nową firmę

  Informujemy, że kolejnym członkiem Sekcji Energii i Paliw została firma Energie2 sp. z o.o. Energie 2 sp. z o.o. jest alternatywnym sprzedawcą energii elektrycznej i
  Czytaj więcej
 • Witamy w Sekcji nową firmę

  Informujemy, ze kolejnym członkiem sekcji została firma EWE energia sp. z o.o.  specjalizująca się w sprzedaży i optymalizacji wykorzystania nowoczesnych źródeł energii – głównie gazu
  Czytaj więcej

Władze Sekcji

 1. Radosław Fotyga – Przewodniczący (NOVUM)
 2. Waldemar Gałkiewicz – Wiceprzewodniczący (GREEN)
 3. Damian Lindner  – Sekretarz (ENERGETYCZNE CENTRUM)

Członkostwo w Sekcji Energii i Paliw KIGEiT

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji Energii i Paliw musi być członkiem Izby. Firma aby zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji  i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych w KIGEiT.