KOMITET GOSPODARKI INNOWACYJNEJ

Komitet Gospodarki Innowacyjnej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji zajmuje się działaniami związanymi z innowacyjnością ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i wspierania rozwiązań innowacyjnych w gospodarce, a także promowania innowacyjnych technik i technologii oraz wspierania nowoczesnych rozwiązań z zakresu ICT na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Do zadań Komitetu należy:

 • wspieranie rozwoju infrastruktury (zwłaszcza teleinformatycznej) ułatwiającej przyrost, a także przekazywanie informacji, wiedzy i umiejętności, jak również wzrost synergii pomiędzy nauką, techniką, gospodarką i społeczeństwem,
 • angażowanie się w działalność standaryzacyjną, normalizacyjną oraz działalność na rzecz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,
 • wspieranie działań związanych z podnoszeniem poziomu edukacji i wykształcenia,
 • wspieranie działań na rzecz efektywnego wykorzystania funduszy UE przeznaczonych na innowacyjną gospodarkę, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów oraz informatyzację gospodarki i administracji, z uwzględnieniem interesów członków KIGEiT,
 • opiniowanie i udział w konsultacjach środowiskowych projektów ustaw i ich nowelizacji, przygotowywanie oraz prezentowanie opinii i ekspertyz w dziedzinie polityki gospodarczej Państwa w zakresie innowacyjności,
 • wyszukiwanie i doradztwo w zakresie finansowania działalności innowacyjnej w tym wykorzystywania funduszy UE w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii, opiniowanie i tworzenie projektów do dofinansowania z funduszy UE,
 • organizacja konferencji, seminariów, warsztatów wspierających działania i rozwiązania proinnowacyjne w zakresie działalności gospodarczej członków Izby,
 • pomoc w transferze technologii ze sfery nauki do biznesu – poprzez wspieranie i współpracę z parkami i platformami technologicznymi.

Aktualności KGI

 • Konsultacje KE w sprawie oceny Dyrektywy maszynowej

  Komisja Europejska (KE) rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące oceny funkcjonowania Dyrektywy maszynowej. W ocenie KE Dyrektywa maszynowa wymaga aktualizacji w celu dalszego podniesienia poziomu bezpieczeństwa i uwzględnienia najnowszych innowacji z sektora IT.
  Czytaj więcej
 • Zakończenie konsultacji dot. reformy wspierania firm w okresie 2021-2027

  W związku z zakończeniem konsultacji jakie były prowadzone w naszej Izbie a dotyczących identyfikacji potrzeb przedsiębiorców w zakresie modyfikacji zasad udzielania pomocy publicznej w latach 2021-2027, KIGEiT przesłała
  Czytaj więcej
 • KIGEiT włącza się do prac DIH

  Dziś Prezes KIGEiT Stefan Kamiński podpisał List Intencyjny w którym deklaruje chęć przyłączenia Izby do Centrum Innowacji Cyfrowych (DIH) Profesjonalnych Zastosowań Mikroeketroniki i Fotoniki dla
  Czytaj więcej
 • Projekt rozporządzenia MPiT ws e-fakturowania

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przesłało nam zaproszenie do  konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie listy ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji
  Czytaj więcej

Skład Komitetu:


Kontakt do Komitetu Gospodarki Innowacyjnej: kgi@kigeit.org.pl