KOMITET GOSPODARKI INNOWACYJNEJ

Komitet Gospodarki Innowacyjnej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji zajmuje się działaniami związanymi z innowacyjnością ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i wspierania rozwiązań innowacyjnych w gospodarce, a także promowania innowacyjnych technik i technologii oraz wspierania nowoczesnych rozwiązań z zakresu ICT na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Do zadań Komitetu należy:

 • wspieranie rozwoju infrastruktury (zwłaszcza teleinformatycznej) ułatwiającej przyrost, a także przekazywanie informacji, wiedzy i umiejętności, jak również wzrost synergii pomiędzy nauką, techniką, gospodarką i społeczeństwem,
 • angażowanie się w działalność standaryzacyjną, normalizacyjną oraz działalność na rzecz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,
 • wspieranie działań związanych z podnoszeniem poziomu edukacji i wykształcenia,
 • wspieranie działań na rzecz efektywnego wykorzystania funduszy UE przeznaczonych na innowacyjną gospodarkę, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów oraz informatyzację gospodarki i administracji, z uwzględnieniem interesów członków KIGEiT,
 • opiniowanie i udział w konsultacjach środowiskowych projektów ustaw i ich nowelizacji, przygotowywanie oraz prezentowanie opinii i ekspertyz w dziedzinie polityki gospodarczej Państwa w zakresie innowacyjności,
 • wyszukiwanie i doradztwo w zakresie finansowania działalności innowacyjnej w tym wykorzystywania funduszy UE w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii, opiniowanie i tworzenie projektów do dofinansowania z funduszy UE,
 • organizacja konferencji, seminariów, warsztatów wspierających działania i rozwiązania proinnowacyjne w zakresie działalności gospodarczej członków Izby,
 • pomoc w transferze technologii ze sfery nauki do biznesu – poprzez wspieranie i współpracę z parkami i platformami technologicznymi.

Aktualności KGI

 • Instrument MŚP nowe możliwości finansowania

  Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE organizują bezpłatne Seminarium: „Instrument MŚP nowe możliwości finansowania”, które odbędzie się 27 czerwca
  Czytaj więcej
 • Patronat KIGEiT nad CYBERSEC EXPO 2019

  KIGEiT objęła patronatem Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC EXPO 2019. Forum odbędzie się w dniach 29 – 30 października 2019 roku w Hali Widowiskowo Sportowej  -
  Czytaj więcej
 • Sieci 5G i ich bezpieczeństwo

  Zachęcamy do przeczytania artykułu i obejrzenia krótkiej relacji, na temat sieci 5G jej bezpieczeństwa i Sztucznej Inteligencji, który został opublikowany na portalu PAP. Jednym z
  Czytaj więcej
 • Sztuczna Inteligencja w produkcji – warsztaty

  Warsztaty na temat Sztucznej Inteligencji w produkcji odbędą się 2 lipca 2019 r. w Bluepoint Building w Brukseli. Komisja Europejska, EFFRA, stowarzyszenie Big Data Value (BDVA) i euRobotics organizują
  Czytaj więcej

Skład Komitetu:


Kontakt do Komitetu Gospodarki Innowacyjnej: kgi@kigeit.org.pl