Imprezy Branżowe

 • Sesja projektu DIGINNO podczas Forum Gospodarczego TIME – 05.03.2019

  Podczas Forum Gospodarczego TIME w ramach projektu DIGINNO odbędzie się sesja poświęcona kreowaniu i wdrażaniu innowacji w firmach od strony zarządzania. Cyfrowa transformacja przemysłu wymaga nowych
 • Warsztay NCBiR podczas Forum Gospodarczego TIME – 04.03.2019

  Podczas Forum Gospodarczego TIME odbędą się warsztaty organizowane przez NCBiR, podczas którego zaprezentowane zostaną możliwości uzyskania dofinansowania na realizację nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie istniejących produktów
 • Konferencja podatkowa – 21.02.2019

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną konferencję pt. „Najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych w 2019 r.”. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami i przedstawienie
 • Cykl szkoleń w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych

  Informujemy o kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych – projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, którego celem jest usprawnienie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień
 • Warsztaty UKE dot. zmian w sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych

  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) poprzez stronę internetową zaprasza przedstawicieli przedsiębiorców telekomunikacyjnych odpowiedzialnych za coroczny obowiązek sprawozdawczy w swojej firmie na kolejne warsztaty w zakresie sprawozdawczości
 • Seminarium dla sektora ICT – 11.02.2019 r.

  Z Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) dostaliśmy zaproszenie na seminarium "Better connected - organizacje międzynarodowe jako platforma ekspansji na rynki zagraniczne" organizowane przez UKE, ITU, MSZ oraz
 • Seminarium podatkowe – 16.01.2019

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium pt. „Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu”. Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z zasadami ponoszenia odpowiedzialności karnej
 • Warsztaty BEREC – 29.01.2019

  BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) organizuje specjalne warsztaty poświęcone regulowanej komunikacji wewnątrzunijnej, w związku ze zmianami w Rozporządzeniu (EU) 2015/2120, które m.in.