Z Ministerstwa Klimatu otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu z dnia 23.07.2020 ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można również znaleźć uzasadnienie wraz z oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić <tutaj>.
Jeśli mają Państwo uwagi do projektu, prosimy o przesłanie ich na nasz adres poczty elektronicznej (e-mail) do 14.08.2020 roku. Prace nad uwagami będą się odbywały w ramach działającej w naszej Izbie Sekcji Energii i Paliw (SEiP)