Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 18 października 2018

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2018

Dnia 20 czerwca 2018 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po wysłuchaniu sprawozdań organów wybieralnych przyjęło sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2017 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2017

Dnia 21 czerwca 2017 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po wysłuchaniu sprawozdań organów wybieralnych przyjęło sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2016 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2016

Dnia 22 czerwca 2016 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po wysłuchaniu sprawozdań organów wybieralnych przyjęło sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2015 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2015

Dnia 20 listopada 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które wybrało nowe Organy Izby na lata 2015-18. W głosowaniu tajnym wybrano: Radę, Komisję Rewizyjną i Rozjemczą. Prezes Zarządu został wybrany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, natomiast pozostałych członków Zarządu wybrała Rada Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa.


Prezydia wybieralnych Organów Izby w kadencji 2015-18 przedstawiają się następująco:
Prezes Zarządu — Stefan Kamiński.
Wiceprezes Zarządu — Jarosław Tworóg.

Przewodniczący Rady Izby — Andrzej Dulka.
Wiceprzewodniczący Rady Izby — Marek Gondzio.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Wojciech Gawęda.
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — Mirosław Fereniec.

Przewodniczący Komisji Rozjemczej — Robert Uklański.
Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej — Jacek Białobrzeski.

 wyniki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2015 roku 


Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później jednak niż 30 czerwca.
 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  1. uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działania Izby oraz ocena ich realizacji;
  2. wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
  3. wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Izby;
  4. udzielanie absolutorium Radzie i Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  5. zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
  6. uchwalanie Statutu i jego zmian;
  7. rozpatrywanie odwołań od decyzji innych organów Izby, w przypadkach wskazanych w Statucie;
  8. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

 

NASI CZŁONKOWIE