Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 18 października 2018

ZARZĄD IZBY 


Członkowie Zarządu Izby

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Rady KIGEiT z dnia 20 listopada 2015 r. w kadencji 2015-18 Zarząd liczy 9 członków. W skład Zarządu wchodzą:

 1. Prezes

 2. Wiceprezes

 3. Członkowie

Prezes i Wiceprezes są etatowymi pracownikami Izby.
Skład Zarządu


XVII posiedzenie Zarządu Izby  

XVII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 15 października 2018 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu wyborczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT na 21 listopada 2018 r. w Warszawie. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności.


XVI posiedzenie Zarządu Izby  

XVI posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 3 września 2018 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwałę o zmianach w Regulaminie Biura Izby i zaakceptował treść informacji o zasadach kampanii wyborczej do Organów wybieralnych Izby w kolejnej kadencji. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 15 października 2018 r.


XV posiedzenie Zarządu Izby  

XV posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 7 maja 2018 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku, (2) przyjęciu sprawozdania finansowego za 2017 rok, (3) zwołaniu ZWZ KIGEiT na 20 czerwca 2018 .r.(3) o spisanenia jednej z firm i (4) o upoważnieniu Prezesa do wystąpienia z DIGITALEUROPE i przystąpięniu do ORGALIME. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 3 września 2018 r.


XIV posiedzenie Zarządu Izby 

XIV posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 12 marca 2018 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o przyjęciu do Izby firmy Sferisk IDBG Polska sp. z o.o., o utworzeniu Sekcji Sportów Elektronicznych oraz o umożeniu i spisaniu na straty nieściągalnych należności a także zapoznał się z rezultatami X FG TIME. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 7 maja 2018 r.


XIII posiedzenie Zarządu Izby 

XIII posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem wigilijnym odbyło się dnia 13 grudnia 2017 r. w restauracji "Jack's Cinema" w Warszawie. Zarząd zaakceptował harmonogram posiedzeń organów wybieralnych w 2018 roku i podjął uchwałę o przyjęciu do Izby 9 nowych członków. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 12 marca 2018 r.


XII posiedzenie Zarządu Izby 

XII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 16 listopada 2017 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd omówił i zatwierdził projekty planów działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu na przyszły rok oraz omówił tematykę VI posiedzenia Rady Izby. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 13 grudnia 2017 r.


XI posiedzenie Zarządu Izby 

XI posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 14 września 2017 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o objęciu patronatem 3 konferencji, o przyjęciu do Izby  firm: CEZ ESCO Polska sp. z o.o. i WiRan sp. z o.o. oraz o umorzenu lub spisaniu na straty zaległości 6 byłych członków Izby. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 15 listopada 2017 r.


X posiedzenie Zarządu Izby 

X posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 11 maja 2017 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku, (2) przyjęciu sprawozdania finansowego za 2016 rok, (3) zwołaniu ZWZ KIGEiT na 21 czerwca 2017 .r. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 14 września 2017 r.


IX posiedzenie Zarządu Izby 

IX posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 15 marca 2017 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o przyjęciu do Kolegium Ekspertów dwóch osób i o zatwierdzeniu procedury pobierania próbki. oraz zapoznał się z rezultatami IX FG TIME. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 11 maja 2017 r.


VIII posiedzenie Zarządu Izby 

VIII posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem wigilijnym odbyło się dnia 14 grudnia 2016 r. w restauracji "Jack's Cinema" w Warszawie. Zarząd zaakceptował harmonogram posiedzeń organów wybieralnych w 2017 roku i podjął uchwałę o objęciu patronatem seminarium "Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne” i o przyjęciu do Izby S-LAB sp. z o.o. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 15 marca 2017 r.


VII posiedzenie Zarządu Izby 

VII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 16 listopada 2016 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd omówił i zatwierdził projekty planów działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu na przyszły rok oraz omówił tematykę IV posiedzenia Rady Izby. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 14 grudnia 2016 r.


VI posiedzenie Zarządu Izby 

VI posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 14 września 2016 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o objęciu patronatem konferencji "Wolves Summit" i o przyjęciu do Izby  firm: CEZ Polska sp. z o.o., GT Future Communication sp. z o.o. i INCOTEX Polska sp. z o.o. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 16 listopada 2016 r.


V posiedzenie Zarządu Izby 

V posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 11 maja 2016 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) objęciu patronatem warsztatów dla Europy Centralnej i Wschodniej (2) przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku, (3) przyjęciu sprawozdania finansowego za 2015 rok, (4) przyjęciu projektu programu działania Izby na lata 2016-18 (5) zwołaniu ZWZ KIGEiT na 22 czerwca 2016 .r. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 14 września 2016 r.


IV posiedzenie Zarządu Izby 

IV posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 16 marca 2016 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o objęciu patronatem  "Forum na rzecz bezpieczeństwa w sieciach technologicznych: bezpieczeństwo w systemach transportowu publicznego" i  o przyjęciu do Izby  firmy Enspirion sp. z o.o. oraz zapoznał się z rezultatami VIII FG TIME. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 11 maja 2016 r.


III posiedzenie Zarządu Izby 

III posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem wigilijnym odbyło się dnia 18 grudnia 2015 r. w restauracji "Jack's Cinema" w Warszawie. Zarząd zaakceptował harmonogram posiedzeń organów wybieralnych w 2016 roku i podjął uchwałę o zmianach w Regulaminie Zarządu oraz dwie uchwały o przyjęciu do Izby nowych członków: JEAN MUELLER POLSKA sp. z o.o. i Schneider Electric Polska sp. z o.o. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 9 marca 2016 r. 


II posiedzenie Zarządu Izby 

II posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 25 listopada 2015 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd omówił i zatwierdził projekty planów działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu na przyszły rok oraz omówił tematykę II posiedzenia Rady Izby. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 18 grudnia 2015 r.


I posiedzenie Zarządu Izby 

I posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 20 listopada 2015 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyboru przez Radę. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Zarządu były wybory Wiceprezesa, którym został ponownie Jarosław Tworóg. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 25 listopada 2015 r. 


Zarząd jest Organem wykonawczym i reprezentującym Izbę. Zarząd reprezentuje Izbę na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalnością, podejmując uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Organów Izby. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby;
 2. opracowywanie planów działania Zarządu;
 3. opracowywanie preliminarzy finansowych i projektu budżetu Izby oraz jego zmian w trakcie roku;
 4. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby;
 5. zarządzanie majątkiem Izby;
 6. prowadzenie działalności gospodarczej Izby;
 7. wydawanie i publiczne prezentowanie informacji, opinii i stanowisk Izby;
 8. prowadzenie promocji działalności Izby;
 9. wyrażanie zgody na patronaty Izby, wykorzystanie logo KIGEiT oraz sponsorowanie imprez przez Izbę;
 10. podejmowanie, na wniosek Prezesa, decyzji o tworzeniu funduszy celowych;
 11. podejmowanie, na wniosek Prezesa, uchwał w sprawie tworzenia Sekcji i Komitetów;
 12. bieżąca współpraca z Sekcjami, Komitetami i innymi organami kolegialnymi;
 13. powoływanie, na wniosek Prezesa, Kolegium Ekspertów i prowadzenie listy Ekspertów i Rzeczoznawców Izby;
 14. zatwierdzanie, na wniosek Prezesa, struktury organizacyjnej Izby;
 15. ustalanie, na wniosek Prezesa, zasad wynagradzania pracowników Biura;
 16. podpisywanie umów z osobami prawnymi i fizycznymi;
 17. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
 18. przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Izby;
 19. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.

Zasady pracy Zarządu, jak też zadania i obowiązki Prezesa i Wiceprezesa związane z prowadzeniem spraw Izby, zarządzanie jej majątkiem i wykonywaniem zadań statutowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd, zatwierdzony przez Radę Izby a dostępny tutaj: (57 kB).

NASI CZŁONKOWIE