Projekty


 

PROJEKTY

 
     
         
     
   AKADEMIA ELEKTRONIKA      ICT EDU TECH
     

   Stimulating Digital Entrepreneurship In Europe – założenia projektu i działania w Polsce
     
   
     
        
   

 PLATFORMA INNOWACJI W ARCHITEKTURZE - SMART GRIDS

     
    BADANIE CHŁONNOŚCI FUNDUSZY