Stanowisko KIGEiT ws. Rozporządzenia ePrivacy

W dniu 11 maja br. Izba odniosła się w stanowisku do kolejnej wersji projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE.

Stanowisko KIGEiT: 274 kB