Stanowisko KIGEiT do Zaleceń KE ws. zwalczania nielegalnych treści w Internecie

Izba w dniu 16 kwietnia br. wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko odnosząc się do opublikowanego przez Komisję Europejską Zalecenia (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie, które poprzedza podjęcie przez Komisję działań legislacyjnych w tym zakresie.

Stanowisko KIGEiT:  445 kB