Stanowisko KIGEiT do Prawa telekomunikacyjnego

Izba w dniu 23 kwietnia br. wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko do zmiany ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o radiofonii i telewizji. Izba z satysfakcją wita nowelizację przepisów, która próbuje adresować istotne aspekty prowadzenia gospodarki częstotliwościowej przez Prezesa UKE, zmierzając do wprowadzenia większej przejrzystości procesów administracyjnych w tym zakresie oraz usunięcia podnoszonych wcześniej przez przedsiębiorców wad procesów selekcyjnych. Jednak obawy Izby wzbudza brak precyzji projektowanych przepisów, pozostawiający daleko idącą arbitralną uznaniowość Prezesa UKE i co za tym idzie nieprzewidywalność przyszłych rozstrzygnięć.

Stanowisko KIGEiT: 1 594 kB