Stanowisko KIGEiT ws. dostępu do konstrukcji słupowych linii nN

W dniu 10 kwietnia br. Izba wysłała do UKE stanowisko odnośnie warunków udostępnienia konstrukcji słupowych elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia oraz istotnych postanowień umowy o dostępie do infrastruktury technicznej przekazanych przez PTPIREE. W stanowisku Izba wnosi o pilne wydanie wobec operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) warunków zapewnienia dostępu do konstrukcji słupowych.

Stanowisko KIGEiT: 656 kB