Konsultacje zmian do Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o radiofonii i telewizji

22 marca br. Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach konsultacji publicznych, do zaopiniowania <projekt ustawy> o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o radiofonii i telewizji, zawierający zmiany przepisów regulujących gospodarowanie częstotliwościami. Projekt dostępny jest również na stronie RCL pod numerem UC113.

Izba zbiera uwagi do dnia 16 kwietnia 2018 r.