Stanowisko KIGEiT ws. ułatwień inwestycji mieszkaniowych

W dniu 29 marca br., Izba wysłała stanowisko do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w związku z konsultacjami publicznymi projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W stanowisku wskazujemy na potrzebę zwrócenia uwagi na to, by inwestycje takie były podejmowane z uwzględnieniem wyzwań infratsrukturalnych dotyczących szeroko rozumianej łączności elektronicznej, w wszczególności wobec ambitnych celów stawianych na poziomie Unii Europejskiej (do 2025 roku wszystkie gospodarstwa domowe powinny mieć dostęp do usług o przepływności minimum 100 Mb/s z możliwością modernizacji do 1 Gb/s).

Stanowisko KIGEiT: 111 kB