Stanowisko KIGEiT ws. zmiany ustawy Prawo telekomunikacyjne

W dniach 5 i 6 lutego br. Izba wysłała do sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii stanowisko wraz z uzupełnieniem zawierające uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229) z prośbą o uwzględnienie w pracach Komisji oraz ich zaprezentowanie podczas posiedzenia Komisji w dniu 6.02.2018 r.

Stanowisko KIGEiT: 209 kB

Uzupełnienie stanowiska: 116 kB