KIGEiT informuje o konsultacjach publicznych Strategii "5G dla Polski"

Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji do konsultacji projekt Strategii „5G dla Polski”, z prośbą o zgłoszenie uwag do ww. projektu.

Izba zbiera uwagi do dnia 7 lutego br.

Informacja o konsultacjach dostępna jest również na stronie Ministerstwa <tutaj>