Stanowisko KIGEiT ws. dostępu hurtowego do Sieci POPC

W dniu 31 sierpnia br. Izba wysłała do Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowisko w sprawie rekomendowanych zasad dostępu do gospodarstw domowych i jednostek oświatowych dla operatorów sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach II-go naboru działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Stanowisko KIGEiT: 130 kB