Stanowisko KIGEiT ws. planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń

W dniu 28 sierpnia br. Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko do konsultowanego projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Izba pozytywnie oceniła wyłączenie obowiązków związanych z przygotowywaniem planów na wypadek szczególnych zagrożeń w stosunku do mniejszych przedsiębiorców.

Stanowisko KIGEiT: 101 kB