Stanowisko KIGEiT ws. nowelizacji Pt

W dniu 3 sierpnia br. zgodnie z wyznaczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji terminem Izba wysłała stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Stanowisko KIGEiT: 2 062 kB