Konsultacje projektów rozporządzeń ws. wymagań dla przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów, dla instalacji pomiarowych do pomiaru ilości cieczy oraz dla gazomierzy

KIGEiT informuje, że na stronie BIP RCL pojawiły się projekty następujących rozporządzeń:

Prosimy uprzejmie o przesyłanie Państwa uwag w terminie do 7 sierpnia br. na adres kigeit@kigeit.org.pl.