Stanowisko KIGEiT ws. Komunikatu KE dot. JRC

W dniu 14 lipca br. Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko, w którym odnosi się do Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu śródokresowego realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego "Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich". 

Stanowisko KIGEiT: 843 kB