Wspólne wystąpienie KIGEiT i PIIT ws. Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

W dniu 9 czerwca br. KIGEiT i PIIT wspólnie wystąpiły do Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. harmonogramu prac legislacyjnych związnych z zapowiadanymi regulacjami wynikającymi z projektu ustawy Kodeks urbanistyczno - budowalny.

Pismo do MIB:

2 709 kB