Uzupełnienie wystąpienia do KE ws. abonamentu radiowo-telewizyjnego

W dniu 9 czerwca br. organizacje: KIGEiT, KIKE, KIG,PIKE Mediakom, ZPPM i PIIT w ślad za wnioskiem o interwencję z dnia 14 kwietnia br.  do Komisji Europejskiej, w związku z podejrzeniem naruszenia prawa Unii Europejskiej przez polski Rząd wskutek projektowania rozwiązań prawnych dotyczących abonamentu radiowo-telewizyjnego, skierowały uzupełnienie do wniosku.

Uzupełnienie wniosku o interwencję: 341 kB

Wniosek o interwencję z dnia 14 kwietnia br.: 5 071 kB