Konsultacje społeczne ME dot. projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Ministerstwo Energii dnia 27 kwietnia 2017 r. skierowało projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych do konsultacji społecznych i międzyresortowych.  Uwagi można było zgłaszać do 31 maja 2017 r.

Dokumenty do pobrania: