KIGEiT objeła patronatem Debatę i Warsztaty o Efektywności Energetycznej

 KIGEiT zachęca do udziału w bezpłatnej Debacie i Warsztatach o Efektywności Energetycznej.

Dnia 9 maja w Częstochowie UM Częstochowy oraz Pracownia Informatyki NUMERON oraz Partnerzy, a wśród nich KAPEARR Częstochowa, Loża Częstochowska BCCWFOŚiGW w KatowicachDEKRA7barINERGISATSystemMCD Electronics; organizują debatę oraz warsztaty o efektywności energetycznej - Porozmawiajmy o Energii... <WIĘCEJ>

Konferencja uzyskała patronat Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Organizatorzy będą chcieli Państwa przekonać, że efektywność energetyczna, to także efektywność ekonomiczna! Zaproszeni są zarówno przedstawiciele biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego. Będą prowadzone równolegle dwie sesje tematyczne, dopasowane do zainteresowań tych obu grup!

Zostaną zaprezentowane nowe regulacje prawne oraz aktualne mega trendy w technologiach z zakresu efektywności energetycznej (dobre praktyki w zarządzaniu gospodarką energetyczną, klastry energii, ISO 50001, audyt energetyczny, białe certyfikaty, sprężone powietrze, termomodernizacja, kogeneracja, systemy BMS, OZE).
Prezentacje doświadczeń ekspertów branżowych!


Zapraszamy do rejestracji!  (Liczba miejsc ograniczona) www.porozmawiajmyoenergii.pl