Konsultacje w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017-2022

Dnia 14 lutego 2017 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji skierowała zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac w latach 2017-2022.

Przystępując do opracowania Strategii Regulacyjnej na lata 2017-2022 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, a w szczególności:

do wyrażenia opinii na temat wybranych kierunków strategii KRRiT na najbliższe sześć lat <więcej>.

 

Izba w dniu 16 marca 2017 roku złożyła na ręcę Przewodniczącego KRRiT swoje uwagi w tej sprawie odnoszac się do wszystkich zagadnień przedstawionych w konsultacjach. Pismo jest dostępne <tutaj>.