Stanowisko KIGEiT ws. Kodeksu Łączności Elektronicznej

Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko z uwagami do zakresu tematycznego z art. 92-97 Kodeksu Łączności Elektronicznej (ochrona użytkowników końcowych). Przygotowane uwagi posłużą do dyskusji jaka ma mieć miejsce w dniu 9 stycznia br. w Ministerstwie Cyfryzacji. Zapowiedziane spotkanie będzie poświęcone dyskusji nad artykułami 92-97 Kodeksu (ochrona użytkowników końcowych, m.in. stopień harmonizacji przepisów, zakres informacji w umowach o świadczenie usług, regulacje w obszarze QoS), oraz odpowiadających im motywów (231 i kolejne). Przedstawiciele Izby wezmą udział w tym spotkaniu.

Stanowisko KIGEiT: 189 kB