Stanowisko KIGEiT ws. opłaty telekomunikacyjnej

W dniu dzisiejszym Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko z uwagami do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie sposobu ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczania.

Stanowisko KIGEiT: (169 kB)