Stanowisko KIGEiT ws. propozycji KE dot. przeglądu ram regulacyjnych

W dniu 16 września br. Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w sprawie opracowanego przez Komisję Europejską dokumentu "Impact Assessment Review of the Regulatory Framework for Electronic Communications".   W stanowisku podkreślono, że stanowisko Rządu RP powinno uwzględniać najlepiej pojęty interes polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych funkcjonujących na polskim rynku telekomunikacyjnym, jak również uwzględniać poziom rozwoju tego rynku, aktualne tendencje oraz możliwości rozwoju konkurencji w Polsce pod rządami obecnego reżimu regulacyjnego.

Stanowisko KIGEiT: 702 Kb