Stanowisk KIGEiT ws. rozporządzenia POPC

W dniu 29 sierpnia br. Izba wysłała stanowisko do Ministerstwa Cyfryzacji w związku z konsultacjami społecznymi projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Stanowisko KIGEiT: 323 kB