GREEN POWER ELECTRONICS

                                                              

 

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji realizuje projekt „Green Power Electronics” w ramach umowy partnerskiej zawartej z University of Southern Denmark z siedzibą w Sonderborgu w Danii. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu INTERREG BALTIC SEA REGION - zadanie 2.3 Energy Efficiency (Priorytet 2 Efficient management of natural resources).
 

Tematyka projektu: 

  1. Odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki.

  2. Systemy zasilania elektrycznego jako rezerwowe źródła energii dla transportu i maszyn roboczych (samochody ciężarowe, dźwigi, transport szynowy) służące do zasilania elektrycznych napędów i urządzeń peryferyjnych.

  3. System zasilania elektrycznego napięciem stałym (DC) dla inteligentnych budynków, który mógłby zastąpić zasilanie 230 VAC w systemach oświetleniowych oraz instalacjach inteligentnego budynku.

Cele ogólne projektu:

Oczekiwania i efekty:

Green Power Electronics – cele i działania w Polsce

 

Nasi partnerzy:

Politechnika Warszawska, IPP Sp. z o.o., Technitel Polska S.A., Infratel - Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o., Globema Sp. z o.o. (Warszawa), Commener Sp. z o.o., Instytut Łączności – PIB, Active Home. Lista jest otwarta.

 

Zasięg projektu:
7 krajów członkowskich z rejonu Morza Bałtyckiego (Niemcy, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja).

 

Wykonawcy projektu:
 Uniwersytety, jednostki badawcze oraz izby gospodarcze z każdego z 7 uczestniczących krajów.

 

Pozostałe informacje o projekcie:
Czas trwania: marzec 2016 r. – marzec 2019 r.
Budżet: 3,099 mln euro (całkowity); 86,079 tys. euro (dla Polski) – refinansowany w 85 % w ramach INTERREG.

 

Więcej informacji znajduje się na dedykowanej stronie projektu:  >>>>>> 

Koordynator części polskiej: KIGEiT, kigeit@kigeit.org.pl, http://www.kigeit.org.pl

 

AKTUALNOŚCI dot. wydarzeń w ramach projektu >>>>>>

 

ARCHIWUM PRZETARGÓW ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU >>>>>>