Spotkanie SDFUR w Ministerstwie Rozwoju

Spotkanie, o charakterze wstępno-konsultacyjnym odbyło się z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, w celu omówienia możliwości współpracy organów administracji z przedstawicielami producentów i importerów kas rejestrujących oraz wstępnego precyzowania warunków technicznych dla kas rejestrujących, aby mogły działać online i raportować do Ministerstwa Finansów (Rekomendacja SDFUR).
W wyniku ustaleń spotkania powołano Zespół roboczy SDFUR ds. modelu działania kas w Polsce.