Konsultacje w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym

2 grudnia br. Komisja Europejska opublikowała pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym. W jego skład wchodzi komunikat "Zamknięcie obiegu - plan działań UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym" oraz zmiany w dyrektywach dotyczących odpadów.

Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do członków KIGEiT o stanowisko do przekazanych dokumentów (w załączeniu poniżej).   
W związku z powyższym prosimy uprzejmie o przesyłanie Państwa uwag, opinii i komentarzy do załączonych dokumentów, na adres ogólny Izby  do 23 grudnia br.
Stanowisko Izby zostanie wykorzystane przy opracowaniu stanowiska Rządu.